Pusat Kegiatan Guru Kota Kinabalu

“Teknologi Untuk Pendidikan Bestari”

PKG KOTA KINABALU

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

PKG KOTA KINABALU

Pusat Kegiatan Guru Kota Kinabalu adalah berstatus bangunan sementara yang berperanan memberi khidmat bantu kepada warga pendidikan di Negeri Sabah, khususnya sekolah-sekolah dalam Daerah Kota Kinabalu. Bangunan Pusat Kegiatan Guru Kota Kinabalu ini terletak di Daerah Menggatal, iaitu bersebelahan dengan sekolah rendah SK.Tobobon Menggatal iaitu lebih kurang 25km dari Bandaraya Kota Kinabalu.

 PKG RAYA

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

VISI

Mewujudkan budaya penggunaan TEKNOLOGI PENDIDIKAN dan MEDIA di setiap sekolah dalam Daerah Kota Kinabalu.

MISI

Membudayakan penggunaan TEKNOLOGI PENDIDIKAN dan MEDIA di kalangan guru dan murid bagi mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran daan pembelajaran.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

PIAGAM PELANGAN

a. Mengurus dan mentadbir Pusat Kegiatan Guru

b. Melaksana, menilai program dan latihan Teknologi Pendidikan.

c. Menyelaras program dan latihan Teknologi Pendidikan Pendidikan Bestari dan Pusat Sumber Sekolah

d. Memberi Khidmat Bantu Tekniologi Pendidikan.

e. Mengurus data aktiviti PKG, Kakitangan Sumber, Pusat Sumber Sekolah dan sekolah-sekolah dalam daerah.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

PKG KOTA KINABALU DAN FUNGSI

i. Mengurus dan mentadbir Pusat Kegiatan Guru

ii. Melaksana, menilai program dan latihan Teknologi Pendidikan

iii. Menyelaras program dan latihan Teknologi Pendidikan, Pendidikan Bestari dan Pusat Sumber Sekolah.

iv. Memberi khidmat bantu Teknologi Pendidikan

v. Mengurus data aktiviti PKG, Kakitangan Sumber, Pusat Sumber Sekolah dan sekolah-sekolah dalam daerah.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KHIDMAT BANTU

a. Pemantauan Pusat Sumber sekolah, NILAM, TVP, Makmal Pengkomputeran, Pembestarian Sekolah, Pusat Akses, PPSMI, Schoolnet dan Program Khas Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian, Jabatan Pelajaran Negeri dan Bahagaian Teknologi Pendidikan Negeri.

b. Khidmat Bantu Pusat Sumber sekolah, NILAM, TVP, Makmal Pengkomputeran, Pembestarian Sekolah, Pusat Akses, PPSMI, Schoolnet dan Program Khas Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian, Jabatan Pelajaran Negeri dan Bahagaian Teknologi Pendidikan Negeri.

c. Kursus, Bengkel dan Bimbingan Teknologi Pendidikan dalam Pengajaran dan Pembelajaran matapelajaran kritikal di sekolah-sekolah.

d. Taklimat dan tunjukcara penggunaan media dalam perkembangan staf di sekolah-sekolah dalam bidang Pusat Sumber Sekolah, NILAM, teknopen dan Bestari.

e. Menyediakan bilik atau tempat di PKG untuk kursus, bengkel, mesyuarat dan ruang perbincangan.

f. Pusat rujukan dalam bidang Pusat Sumber Sekolah, NILAM, Teknopen dan Bestari.

g. Meja bantuan aras 1 Sekolah Bestari.

h. Khidmat Bantu profesionalisme.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

BAHAN BACAAN DAN RUJUKAN

1. Akhbar dan majalah

2. Kamus dan Ensiklopedia

3. Buku rujukan penggunaan komputer dan internet

4. Buku panduan profesionalisme

5. Buku-buku fiksyen dan bukan fiksyen

6. Jurnal, buletin, risalah dan pamplet

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

BAHAN MEDIA DAN TEKNOLOGI

 1. Koleksi CD, CDRI, Pita Kaset terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia, BTP Kementerian Pelajaran, JPN, BTPN dan PKG.

2. Rakam salin video CD

3. Siran TV Pendidikan

4. Perhubungan internet,fax dan portable hard disk.

5. Rangkaian maklumat antara sekolah-sekolah.

6. Fotostat dan gestedner

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

KEMUDAHAN ASAS

 

 Bilik khas untuk seminar, mesyuarat, taklimat, kursus atau bengkel

Bilik Rehat

Perpustakaan

Internet Akses

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

SEKOLAH DAERAH KOTA KINABALU

BIL

JENIS SEKOLAH

BILANGAN

1

Sekolah Rendah Kebangsaan

46

2

Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina

9

3

Sekolah Menengah Kebangsaan

19

4

Sekolah Menengah Bestari (Asrama Penuh)

1

5

Sekolah Menengah Agama

2

JUMLAH

77

 

BIL

KOD

NAMA SEKOLAH

NO.TEL

NO. FAX

1
XBA4001
SK. BABAGON TOKI
TIADA
TIADA
2
XBA4004
SK. BANTAYAN
088-421255
TIADA
3
XBA4092
SK BUKIT PADANG
088-249420
088-249420
4
XBA4007
SK. DARAU
088-491326
088-491326
5
XBA4001
SK. GANTISAN
088-411022
088-411022
6
XBA4010
SK. GUDON
088-491011
TIADA
7
XBA4091
SK. INANAM LAUT
088-421208
088-421208
8
XBA4097
SK. INANAM  II
088-427958
088-427248
9
XBA4012
SK. KEBAGU
088-438400
088-438400
10
XBA4013
SK. KEBAYAU TELIPOK
0198617757
TIADA
11
XBA4014
SK. KEPAYAN
088-221490
088-221490
12
XBA4017
SK. KERONGGU
088-423057
TIADA
13
XBA4016
SK. KIONSOM INANAM
088-424400
088-424400
14
XBA4018
SK. KITOBU
088-422707
088-386544
15
XBA4019
SK. KOKOL
088-301928
088-301928
16
XBA4020
SK. KOLOMBONG
088-432032
088-431871
17
XBA4094
SK. LAPASAN
TIADA
TIADA
18
XBA4023
SK. LIKAS
088-426360
088-426360
19
XCA4024
SK. LOK YUK INANAM
088-432033
088-432033
20
XBA4026
SK. LOK YUK LIKAS
088-428027
088-420164
21
XBA4099
SK. LUYANG
088-714721
TIADA
22
XBA4031
SK. MALAWA
088-494595
088-494595
23
XBA4098
SK. MUTIARA
088-437492
088-431473
24
XBA4033
SK. NATAI TELIPOK
088-886100
TIADA
25
XBA4011
SK. PG. SITI HAFSAH
088-411140
TIADA
26
XBA4073
SK. POMOTODON
088-424255
088-424255
27
XBA4034
SK. PORING-PORING
088-896001
TIADA
28
XBA4035
SK. PULAU GAYA
088-302452
TIADA
29
XBA4041
SK. PULAU SEPANGGAR
088-475105
TIADA
30
XBA4036
SK. RAMPAYAN
088-492123
088-492123
31
XBA4037
SK. RUMINDING
TIADA
TIADA
32
XCA4039
SK. SACRED HEART (M)
088-242381
088-242382
33
XBA4042
SK. SEMBULAN
088-215270
088-212669
34
XCA4057
SK. STELLA MARIS (M)
088-221551
088-210661
35
XBA4095
SK. SRI GAYA
088-224779
088-257164
36
XBA4059
SK. TALUNGAN TELIPOK
088-302233
088-302233
37
XBA4060
SK. TAMPULAN
TIADA
TIADA
38
XBA4061
SK. TANJUNG ARU I
088-215910
088-211266
39
XBA4096
SK. TANJUNG ARU II
088-212837
088-212837
40
XBA4093
SK. TOBOBON
088-491708
088-497394
41
XBA4064
SK. TOMBONGON
TIADA
TIADA
42
XBA4072
SK. UNGGUN MENGGATAL
088-493200
088-493200
43
XBA4047
SK. ST AGNES
088-423233
088-422822
44
XCA4048
SK. ST CATHERINE
088-422922
088-422922
45
XCA4050
SK. ST FRANCIS CONVENT
088-224859
088-250188
46
XCC4001
SJK ( C )CHUNG HWA LIKAS
088-428608
088-428964
47
XCC4006
SJK ( C )CHUNG HWA KG.AIR
088-225052
088-230217
48
XCC4009
SJK ( C )GOOD SHEPHERD
088-492328
088-492328
49
XCC4025
SJK ( C )LOK YUK LIKAS
088-427084
088-431229
50
XCC4030
SJK (C)LOK YUK MENGGATAL
088-492631
088-492631
51
XCC4044
SJK ( C ) SHAN TAO
088-232719
088-224752
52
XCC4052
SJK ( C )  ST JAMES
088-425740
088-428410
53
XCC4054
SJK (C) ST.PETER TELIPOK
088-491046
088-491046
54
XCC4066
SJK ( C ) YICK NAM
088-425552
088-432899
55
XEE4038
SM MAKTAB SABAH
088-225201
088-216414
56
XEA4039
SM SAINS (SMESH)
088-246268
088-247540
57
XFE4058
SM STELLA MARIS
088-221468
088-262961
58
XFE4021
SM TINGGI KOTA KINABALU
088-211788
088-219373
59
XKB4001
SM TEKNIK LIKAS
088-423742
088-429075
60
SFE4051
SM ST FRANCIS CONVENT
088-225277
088-225277
61
XFE4055
SM ST PETER TELIPOK
088-491044
088-412311
62
XFE4001
SMK ALL SAINTS (M)
088-428610
088-425662
63
XEE4032
SMK BANDARAYA
088-492882
088-491855
64
XEA4041
SMK INANAM
088-425244
088-433641
65
XEA4045
SMK KOLOMBONG
088-437954
088-431540
66
XEE4020
SMK LIKAS
088-239595
088-225364
67
XFE4022
SMK LA SALLE TG ARU
088-224326
088-268687
68
XFE4027
SMK LOK YUK LIKAS
088-426737
088-426939
69
XEA4043
SMK PEREMPUAN
088-424064
088-424064
70
XEA4042
SMK PULAU GAYA
088-475310
088-228650
71
XEA4040
SMK SANZAC
088-210360
088-211360
72
XFE4045
SMK SHAN TAO
088-428448
088-428449
73
XEA4044
SMK TAMAN TUN FUAD
088-724571
088-721024
74
XEA4046
SMK TEBOBON
088-496392
088-496392
75
XRA4002
SMKA INANAM
088-429050
088-432346
76
XRA4003
SMKA KOTA KINABALU
088-243548
088-241714
77
XBA4000
SK KEM TELUK SEPANGAR
088-482259
088-482860